Město má dostatek nástrojů na ochranu Ďáblic - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Město má dostatek nástrojů na ochranu Ďáblic

Foto archiv

Praha | Město má při ovlivňování soukromých záměrů dostatek nástrojů pro usměrnění projektů, které v území plánuje společnost CPI. Kromě limitů, které stanovuje územní plán, je to především vlastnictví pozemků, které bezprostředně sousedí s pozemky developera. Hlavní město navíc ve spolupráci s městskou částí vypracuje územní studii, která stanoví podrobná pravidla pro případnou zástavbu.

 

Z iniciativy Petry Kolínské, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, se konalo setkání s občany Ďáblic. Ti mají obavu o budoucnost svého okolí vzhledem k plánované výstavbě výškových staveb. Zástupci města a městské části občanům představili nástroje, které při povolování staveb mohou uplatnit.

„Jsem ráda, že lidé v Ďáblicích mají ke své lokalitě silný vztah a aktivně se zajímají o její budoucnost. Město využije všechny možnosti, aby ochránilo nadprůměrnou urbanistickou kvalitu sídliště a zlepšilo kvalitu veřejných prostranství. Jsme připraveni jednat i o výkupu areálů občanské vybavenosti,“ uvedla Petra Kolínská.  

Město nyní připravuje zadání pro kompletní územní studii celého sídliště, která bude po svém zpracování neopominutelným podkladem pro rozhodování v daném území. Jejím pořizovatelem je odbor územního rozvoje HMP, který spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 8. Územní studie bude zohledňovat potřeby celé lokality a schválena by měla být do roka.

Na debatu se přišlo podívat přes dvě stě obyvatel. V části věnované otázkám se občané zajímali o to, zda může město objekty občanské vybavenosti od CPI odkoupit.

Ve druhé části setkání představili zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy návrh nového územního plánu Prahy - Metropolitního plánu. Ten by měl platit od roku 2023 a v návrhu, který bude předmětem dvou veřejných projednání, respektuje současnou výšku objektů občanské vybavenosti.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy při zářijovém projednávání petice občanů proti plánované výstavbě přijalo usnesení, ve kterém nesouhlasí s plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov na čtyřech místech sídliště.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

58.8%

 

ne

41.2%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

68.8%

 

ne

31.2%