Podkrušnohorské technické muzeum připomíná historii těžby uhlí - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Podkrušnohorské technické muzeum připomíná historii těžby uhlí

Foto archiv

Most | Ústecký kraj se již dlouhodobě snaží podporovat udržování i rozšiřování expozice mosteckého Podkrušnohorského muzea, které přibližuje historii technologie podzemního dobývání uhlí na Mostecku.

 

Jedním z takových počinů bylo i podepsání memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Podkrušnohorským technickým muzeem a dalšími klíčovými subjekty. Mezi podepisujícími jsou dále Severočeské doly a.s., Vršanská uhelná a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s., Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. a statutární město Most.

Všechny subjekty jsou vedeny zájmem o rozvoj podkrušnohorského regionu v oblasti ukázky historie dobývání a zpracování uhlí a hornických tradic a deklarují podporu Podkrušnohorskému technickému muzeu. Předmětem memoranda je vyjádření společného úsilí stran a spolupráce mezi nimi s cílem podpořit využití zázemí muzea v Kopistech u Mostu pro efektivní spojení vzdělávacích, výzkumných a kulturních aktivit v oblasti výukové a montánní turistiky.

„Podpis tohoto memoranda vnímám jako jakési uctění tradice těžby uhlí v našem regionu, o němž by měli mít povědomí zejména mladší generace i široká veřejnost, a i to je určitou motivací, proč Ústecký kraj podporuje provoz i revitalizaci muzea, které je připomínkou historie dobývání a zpracování uhlí a hornických tradic, protože ať už chceme nebo ne, hornictví je s naším regionem úzce spjato. Tato podpora logicky zapadá i do další aktivity Ústeckého kraje, potažmo celé České republiky. Snažíme se o zápis Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na seznam UNESCO“, řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve, vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. Zdroj: Ústecký kraj

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

58.3%

 

ne

41.7%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

68.3%

 

ne

31.7%