Rokycanští ochránci přírody nabízejí krmítka - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Rokycanští ochránci přírody nabízejí krmítka

Ikona

7. prosince 2008, 21.48 | Rokycany | O přikrmování volně žijících živočichů se v poslední době vede celá řada polemik a rozsáhlých diskusí. Nejrůznější odborníci zpracovávají na toto téma vědecké práce sloužící k prosazování toho svého názoru. Nicméně každý milovník přírody se snaží volně žijícím živočichům přilepšit v době nepříznivých klimatickým podmínek, které pozvolna přicházejí. Zimní období má svá specifika a zejména při vyšší sněhové pokrývce a dlouhotrvajících mrazech mají živočichové v přírodě výrazně zhoršené podmínky pro přežití. Proto jim podle ochránců zvířat můžeme v tomto pro ně krušném období pomoci.

 

 K předkládání potravy slouží nejrůznější typy přikrmovacích zařízení. Krmítka pro drobné zpěvné ptactvo lze koupit nejen v supermarketech, ale možností je i vlastní výroba. Návody lze najít nejen v různých ornitologických publikacích, ale i u ochránců přírody, myslivců či zahrádkářů, neboť i oni podporují pobyt opeřenců ve svých zahradách. A to nejen pravidelným zimním přikrmováním, ale i vyvěšováním budek. Vždyť taková biologická ochrana stromů v zahradě není vůbec na škodu. Rozhodneme-li se vyrobit krmítko sami, neměli bychom zapomenout na několik důležitých rad. Stavba by měla být jednoduchá, přístupná a hlavně bezpečná – tzn. že bychom měli dát pozor na vyčnívající hřebíky či vruty, aby nedošlo k poranění strávníků. Jinak se nápaditosti stavby meze nekladou. Důležité také je, aby předkládané krmivo nebylo vystaveno dešti, sněhu či slunci. O přikrmování zvěře se pak starají především myslivci, opět v nejrůznějších přikrmovacích zařízeních, nicméně i my můžeme přiložit ruku k dílu. Vždy je však vhodná, tam kde je to možné, domluva s myslivci. Stejně jako s umístěním přikrmovacích mysliveckých zařízení i pro krmítka pro drobné zpěvné ptactvo by mělo platit, že je umísťujeme na závětrná, nerušená místa, která unikají zrakům nepovolaným lidem. Zajistíme tak živočichům dostatek klidu a také se vyvarujeme ničení zařízení vandaly. Je vhodné, když se v blízkosti nacházejí keře či stromy, které jsou přirozeným krytem a živočichové se cítí bezpečněji a zařízení s oblibou navštěvují.
Jak už bylo řečeno, o přikrmování zvěře se starají především myslivci, ale přikrmovat drobné zpěvné ptactvo může v podstatě kdokoliv, ví-li ovšem jak. Nejvhodnější potravou pro všechny drobné ptáky jsou olejnatá semena, z nichž nejrozšířenější je slunečnice, mák či řepka. Vhodná jsou i rozsekaná jádra vlašských ořechů, obilniny, jablka, případně hovězí či skopový lůj. Dnes však není problém koupit speciální směs pro zimní přikrmování ptáků. Vyvarovat bychom se však měli předkládání pečiva a soleným či kořeněným zbytkům jídel z kuchyně. Rovněž nevhodné jsou těstoviny a zdraví opeřenců neprospěje zplesnivělé, zapařené či jinak zkažené zbytky potravin.
"S přikrmováním začínáme podle povětrnostních podmínek, nejlépe však v listopadu a končíme v dubnu, nicméně záleží na právě probíhající zimě. Vhodnější je předkládat potravu v menším množství, ale pravidelně každý den. Při sněhové pokrývce a velkých mrazech dávky úměrně zvyšujeme," říká šéf rokycanských ochránců přírody Pavel Moulis. Krmítko podle něj slouží nejen opeřencům jako zdroj potravy, ale může posloužit i nám jako zdroj poznání. Krmítko navštěvuje celá řada ptáků, o kterých jsme třeba neměli ani potuchy. Je dobré si svá pozorování zapisovat a má-li někdo určovací klíč při sobě, může se hned podívat, jakému že to opeřenci vlastně pomáhá přežít nepříznivou část roku. Máte-li i Vy zájem se zapojit do zimního přikrmování opeřenců máte teď tu nejlepší příležitost – pozvolna začíná zima.
Český svaz ochránců přírody v Rokycanech pro letošní rok připravil pro zájemce z řad škol, ale i ostatní zajímavou akci. Jedná se o nabídku velkokapacitních krmítek sloužících k přikrmování opeřenců na školních zahradách či dalších atraktivních místech. Díky podpoře Plzeňského kraje a města Rokycan je tak k dispozici ještě zhruba dvacet krmítek, která čekají na své umístění na vhodném místě. "Máte-li tedy zájem, ozvěte se nám, stejně tak v případě dotazů k možnostem přikrmování," říká Moulis. Kontaktní adresa je: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany, tel. 371722686 nebo 603239922. Informace o přikrmování živočichů najdete i na webových stránkách Českého svazu ochránců přírody www.csop.cz či stránkách České společnosti ornitologické www.birdlife.cz .
Zaujala Vás činnost rokycanských ochránců přírody a chcete pomoci? Odešlete dárcovskou sms zprávu přesně ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777 / cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč / nebo zašlete jakýkoli finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, variabilní symbol 29/01. Jedná se o podporu veřejné sbírky „ Zvíře v nouzi „ vyhlášené Českým svazem ochránců přírody. Úkolem sbírky je zajištění dostatečného množství finančních prostředků na činnost záchranných stanic působících v České republice, do jejíž aktivit patří i praktická pomoc v přírodě. Stanice jsou sdruženy v projektu „ Národní síť stanic pro handicapované živočichy „ , který nemá ve světě obdoby. Bez pomoci veřejnosti by bylo těžké v činnosti stanic pokračovat, neboť státní dotace pokrývají jen část nákladů. Proto se obracíme i touto formou na Vás. Můžete-li nás podpořit, budeme Vám nesmírně vděčni.

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti