U kostela svatého Jiří v Plzni mají žáby další tůňku - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

U kostela svatého Jiří v Plzni mají žáby další tůňku

Ikona

23. listopadu 2008, 19.25 | Plzeň | Další dvě nové tůňky pro obojživelníky u kostela sv. Jiří vznikly zásluhou plzeňských zvířecích záchranářů. Hlavním iniciátorem a realizátorem tohoto projektu je Ondřej Hess, který zařídil jak všechna potřebná povolení (a že jich nebylo málo), tak těžkou techniku k realizaci.

 

Každopádně se u Hrádeckého potoka, kousek od kostela sv. Jiří bagrovalo a odvážela zemina. "Celé další dny pak kolem tůněk Ondra poskakoval s hráběmi a upravoval jejich okolí. Z jara ještě bude potřeba tůňky osadit vhodnou vegetací a nainstalovat informační tabule s texty a obrázky. Finanční náklady celé akce zatím hradí DES OP z vlastních zdrojů a alespoň na informační tabule se pokusíme sehnat podporu z některého finančního fondu ŽP," říká šéf záchranné stanice živočichů Ondřej Hess.
Tůňky byly vyhloubeny tak, aby jejich tvar i charakter přirozeně zapadl na lokalitu a zároveň byly pro obojživelníky ideálním útočištěm. Nejhlubší místo má cca 1 m a nechybí ani nezbytně nutné mělčiny a pozvolné břehy. Napájení tůněk vodou je přirozeného charakteru, neboť na lokalitě je celoročně mokřad a vydatný spodní pramen. Vybagrováním tůněk došlo k výraznému zkvalitnění biotopu a vzniku dalšího významného stanoviště pro volně žijící druhy živočichů. V okolí tůněk byly zcela úmyslně ponechány všechny ztrouchnivělé kmeny, napadané větve, listí a jiné přírodní nerovnosti. Ty slouží jako přirozený úkryt pro zimování obojživelníků. Zato všechny odpadky, pneumatiky, igelity atd. byly z lokality odvezeny do sběrného dvora.

Závěrem lez pouze poděkovat firmě BERGER Bohemia a.s za technickou podporu a pomoc. Dále pak primátoru města Plzně Ing. Pavlu Rödlovi, který celou akci na městském pozemku zaštítil a všem těm, kdo na realizaci tůněk spolupracovali.
 

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti