Praha navyšuje výdaje za službu koronera - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Praha navyšuje výdaje za službu koronera

Foto archiv

Praha | Hlavní město Praha zodpovídá jako kraj ve svém správním obvodu za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Tato činnost byla svěřena Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy pod názvem „koroner“. Na návrh radního pro zdravotnictví Radka Lacka dojde k uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na pokrytí zvýšených nákladů na službu.

 

Službu koronera zajišťuje Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy trvale 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Za období od ledna do září 2017 provedl koroner celkem 1 994 ohledání, z toho bylo 1 348 v první polovině roku a 646 ve třetím čtvrtletí 2017.

Předkladatel návrhu Radek Lacko říká: „Ačkoli je ohledání osob pojištěných v rámci veřejného zdravotního pojištění v České republice hrazeno zdravotními pojišťovnami a to dle platné úhradové metodiky formou paušálu, je činnost koronera v roce 2017, stejně jako v předchozích letech, ztrátová, protože platby od zdravotních pojišťoven pokryjí necelou čtvrtinu celkových nákladů. Největší nákladovou položku tvoří, vzhledem k nutnosti zajišťovat odborným personálem službu nepřetržitě, osobní náklady.“

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo svým usnesením ze dne 24. 11. 2016 v rozpočtu hlavního města Prahy finanční krytí nákladů na provoz koronera v roce 2017 ve výši 6 500 000 Kč. Zdroj: Hl. m. Praha

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

58.3%

 

ne

41.7%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

68.2%

 

ne

31.8%