Město zohlednilo petici, workout na Pražské nebude - Aktuality - Český Metropol

Novorozence ohlídají nové monitory dechu

Foto archiv

Most | Krajská zdravotní, a. s., získala od Nadace Křižovatka třiatřicet nových monitorů dechu v hodnotě 98 010 Kč pro miminka hospitalizovaná na dětských odděleních svých nemocnic.

 

Tyto přístroje pomáhají předejít úmrtí dítěte na syndrom náhlého úmrtí kojenců, tedy na selhání dechu, dušení, či dávení během spánku. Trvale detekují pohyby dítěte, a pokud se dechová akce zastaví, spouští zvukový a optický signál.

Dne 13. prosince se uskutečnilo slavnostní předání 10 monitorů dechu v prostorách Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z.  „Chtěl bych poděkovat za nové monitory dechu, které zdravotníkům pomáhají hlavně při péči o nedonošené děti. Je to pro nás opravdu velký pomocník a s Nadací Křižovatka spolupracujeme již několik let. Chtěl bych vyzdvihnout, že si sami hlídají životnost monitorů a díky sponzorům je pravidelně obměňují,“ řekl MUDr. Jiří Biolek, primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z.   

Dvanáct přístrojů pro Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a pět pro Dětské oddělení Nemocnice Děčín, o. z., převzali zdravotníci ústeckého novorozeneckého oddělení. „Monitory dechu se staly nezbytným vybavením našeho oddělení. Využíváme je zejména u nedonošených a nezralých novorozenců. Kromě nás zdravotníků je stále častěji využívají i maminky, které si je mohou zapůjčit po odchodu domů,“ uvedl MUDr. Patrik Hitka, pověřený vedením ústeckého novorozeneckého oddělení.

Toho dne třetí slavnostní předání šesti monitorů dechu v Krajské zdravotní, a. s., proběhlo v Nemocnici Chomutov, o. z. „Vzhledem k nutné obnově přístroje vždy po dvou letech jsme moc rádi, že jsme díky sponzorům získali od Nadace Křižovatka nové monitory,“ doplnil MUDr. Jiří Kroh, primář Dětského oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

„Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství a setkání se SIDS (Syndrom náhlého úmrtí kojenců). Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé ČR,“ popsala Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka. Zdroj: KZ a.s.

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Odvody z výherních hracích přístrojů čeká přerozdělení

Foto archiv

Praha | Zastupitelstvo hlavního města Prahy odsouhlasilo rozdělení finančních prostředků ve výši 128,5 mil. Kč mezi 57 městských částí. Jedná se o polovinu z 128,5 mil. Kč, které hl. m. Praha obdrželo jako odvod z loterií a jiných podobných her a jako výnos daně z hazardních her v souladu se zákonem o dani z hazardních her a s tím související rozpočtových opatření.

 

Finanční prostředky budou poskytnuty stejným způsobem jako v předchozích obdobích. Čtvrtina z uvedené částky, tj. 32,1 mil. Kč, je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působící na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. Další čtvrtinový podíl z určené částky, ve výši 32,1 mil. Kč, tvoří finance určené na sport a zbývající polovina ve výši 64,3 mil. Kč je určena na podporu kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Hlavní město Praha inkasovalo za období od 1. dubna do 30. září 2017 část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 257,1 mil. Kč a dále část dílčího odvodu z ostatních druhů loterií a jiných podobných her. Zdroj: Hl. m. Praha

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Zdobení vánočních stromečků opět v Loretánské zahradě

Foto archiv

Praha | Letošní předvánoční akci a soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček nazvanou „Zdobit může každý – Zdobit bude každý“ byla slavnostně zahájena ve středu 13. prosince v 10 hodin v Loretánské zahradě za účasti radního hl. m. Prahy Daniela Hodka.

 

„Tato akce, kterou pořádáme již třetím rokem, měla loni velký ohlas. Doufám, že se i letos v Loretánské zahradě sejdou všechny generace a společně si užijí tuto jedinečnou dobu příprav na Vánoce,“ řekl pražský radní Daniel Hodek.

Do zdobení se zapojily i děti z pražského centra Paprsek, jehož řediteli Jaroslavu Šturmovi předal radní Hodek vánoční dárek pro klienty centra. Svůj stromeček si přijeli ozdobit také klienti Ústavu sociální péče Kytlice.

Na návštěvníky čeká téměř padesát vánočních stromečků umístěných v zahradě nedaleko Pražského hradu. Strom mohou ozdobit vlastními přinesenými ozdobami nebo si dekorace vyrobit až na místě v Ježíškově dílně. Každý ozdobený stromeček se stává součástí soutěže a také vánoční výstavy. „O ozdobené stromečky už je velký zájem. Některé se stanou součástí vánoční výzdoby pražských domovů seniorů, kam budou po akci převezeny. Věřím, že příjemně zpestří našim seniorům oslavu Vánoc,“ dodal radní Hodek.

Nejšikovnější zdobitelé budou slavnostně vyhlášeni na závěr akce 22. prosince a čekají je hodnotné ceny. Deset nejhezčích stromků bude věnováno domovům pro seniory hlavního města Prahy, kde budou radost rozdávat dále.

Zdobení se koná v Loretánské zahradě, Loretánská 8, Praha 1. Jeho spolupořadateli jsou spolek Prevence dětem a Sbor dobrovolných hasičů Prahy 1. Zdroj: Hl. m. Praha

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Krušnohoří je zase blíže zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO

Foto archiv

Drážďany | Český ministr kultury Daniel Herman a saský ministr vnitra Markus Ulbig podepsali v Drážďanech společnou nominační dokumentaci Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.

 

Završil se tak téměř dvouletý proces přepracování nominace na radu expertů ICOMOS, kteří doporučili úpravu pojetí původního záměru, což vedlo ke stažení původně předložené nominační dokumentace v dubnu 2016 a jejímu společnému přepracování. Po celou dobu zpracování mezinárodní sasko-české nominační dokumentace aktivně spolupracoval vedle Welterbe Konvent složeného ze saských obcí a okresů, zainteresovaných obcí na české straně, Karlovarského kraje také samozřejmě i Ústecký kraj. Zástupci všech zúčastněných subjektů byli také přítomni slavnostnímu podpisu nominační dokumentace.

Nyní bude do 31. ledna 2018 nominační dokumentace doručena prostřednictvím stálého zastoupení Spolkové republiky Německo na centrálu UNESCO v Paříži, aby mohla být v průběhu příštího roku oficiálně hodnocena a následně mohlo být rozhodnuto o zápisu na seznam v červenci 2019 při výročním zasedání světového výboru UNESCO.

Součástí české části nominace je celkem šest hornických kulturních krajin, které se nacházejí ve východní i západní části Krušných hor. Další jsou na německé straně. „V Krušných horách jsou rozesety hornické památky, které přesně zobrazují vývoj hornictví a jeho vliv na region, krajinu ale i místní kulturu. Krušné hory a jejich hornická minulost si zápis na seznam světového dědictví zaslouží. Především jde ale o to, aby hornické památky zůstaly zachovány dalším generacím,“ řekl krajský radní Zdeněk Matouš, který má také jako starosta Krupky k celému projektu už z minulých let velmi blízko. Zdroj: ÚK

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Nové jízdní řády přinesly malé změny, ale četná zlepšení

Foto archiv

Ústí nad Labem | V neděli začal platit nový jízdní řád pro rok 2018 na železnici i v autobusové dopravě. Regionální vlaková doprava je v Ústeckém kraji realizována na základě objednávky Ústeckého kraje. Počet vlakolikometrů vlaků objednávaných krajem u Českých drah dosáhne 7,7 milionu. V kraji pojede 985 vlaků ČD, z toho je 892 spojů v krajské objednávce. Změny začaly od 10. 12. platit i v autobusové dopravě DÚK.

 

Na tiskové konferenci o změnách u ČD informoval ředitel Regionálního obchodního centra ČD Vladimír Štochl a o ostatních změnách náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek.

„Systém Dopravy Ústeckého kraje je stabilizovaný a cestující mohou využívat řadu výhod. Tarify se pro příští rok nemění a probíhající marketingový průzkum nám ukáže, jak často lidé využívají veřejnou dopravu, zda a jak často přestupují, do jaké míry využívají možnosti integrované dopravy a co by chtěli ve veřejné dopravě zlepšit,“ uvedl náměstek Jaroslav Komínek.

V železniční dopravě dojde k mírnému zlepšení na lince do Drážďan: mezi Ústím nad Labem a Drážďanami pojede v 9:19 o víkendech v letní sezóně nový regionální rychlík, který odlehčí dnes velmi vytíženým vlakům z Děčína do Bad Schandau. Zpět do Ústí nad Labem přijede v 18:37. 

Nově budou provozovány všechny vlaky linky Most – Plzeň společností GW Train Regio, přičemž přibude jeden spoj navíc. Nový přímý vlak na Moldavu v Krušných horách z Ústí nad Labem, zatím bohužel nevyjede do doby, než Správa železniční dopravní cesty ukončí opravu nyní nesjízdné trati na Moldavu.

V autobusové dopravě dojde k přečíslování linek MHD Děčín z důvodu většího zdůraznění příslušnosti do integrovaného systému DÚK.

Jinak jízdní řád autobusových linek DÚK přinese jen drobné změny, jmenujme např. nový spoj odpoledne ze Žatce do Nečemic, a v letní sezóně nové víkendové spojení z Podbořan do Podbořanského Rohozce a z Chomutova na Horu Sv. Kateřiny.

V zimní sezóně budou opět jezdit speciální linky nebo spoje určené zejména lyžařům z Chomutova na Klínovec a Boží Dar, nebo z Ústí nad Labem na Telnici. V letní turistické sezóně počítá kraj opět se zavedením turistických vlakových a lodních linek. Zdroj: ÚK

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Doprava  

 

Lesy ČR opravily vodní nádrž v Osvětimanech ve Zlínském kraji

Foto archiv

Zlín | Vodní nádrž Osvětimany na Uherskohradišťsku obnovil za deset milionů korun podnik Lesy ČR. Práce začaly loni v říjnu, letos v červenci skončily.

 

Nádrž postavená na Klimentském potoce v letech 1980 až 1985 na 6,6 hektarech sloužila původně k závlaze, rybolovu a rekreaci. Pojala 312 400 m3 akumulované vody. Třicet let se zde neprováděna větší údržba. Poškozené byly betony sdruženého objektu, a to zejména na návodní straně konstrukcí, na stěnách spadiště, armaturních šachtách a odpadních štolách a na zdech vývaru. Lesy ČR začaly nádrž spravovat v roce 2011. „Rekonstrukce byla nutná,“ řekl Pavel Hopjan, vedoucí Správy toků, oblast povodí Dyje z Lesů ČR a pokračoval: „Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci zaměřenou především na opravu a rekonstrukci betonových povrchů sdruženého objektu a obnovu technologie k manipulaci s vodou v nádrži“.

Během rekonstrukce se nádrž částečně odbahnila, odvezlo se deset tisíc m3 sedimentů. Vodoprávní úřad opravené dílo posoudil letos 26. října. Nyní se nádrž opět plní vodou, kterou bude také zadržovat v krajině. Může sloužit při požáru nebo povodni. Je také ideálním biotopem pro rostliny a živočichy vázané na vodní prostředí. „Příkladem je zvláště chráněný druh mlže velevruba malířského. Toho jsme během rekonstrukce přemístili do nedaleké nádrže Sovín. Po napuštění nádrže v Osvětimanech ho opět vrátíme zpět,“ dodal Hopjan.

Projekt podnik Lesy ČR financoval 5,6 miliony korun z vlastních zdrojů a 4,4 miliony korun z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR - Podpora prevence před povodněmi III. Zdroj: Lesy ČR

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Strážníci v Bílině rozšiřují kamerový systém

Foto archiv

Bílina | Čtyřiatřicet kamer přispívá v současné době k zajištění bezpečnosti v Bílině. Koncem léta pořídili městští strážníci novou mobilní kameru, nyní přibyly dvě statické.

 

“Kamery pořizují nepřetržitý záznam, který sleduje operátor a může tedy ihned zareagovat, pokud vidí v ulicích města například porušení některé městské vyhlášky, ale také nebezpečné hry dětí nebo zhoršení zdravotního stavu lidí. V takovém případě ihned kontaktuje nejbližší hlídku strážníků, která se na místo rozjede. Kamerový systém nám při naší práci velmi pomáhá, podle možností jej budeme i nadále rozšiřovat,” uvedl ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár.

 

Dvě nové kamery monitorují problémová místa v Sídlišti Za Chlumem. Nová mobilní kamera je přes zimu umístěná na hřbitově, v létě se přesune na koupaliště. Tam bude pokrytí kamerovým systémem novinkou a přispěje hlavně k udržování veřejného pořádku v areálu. “Moderní kamery poskytují velmi kvalitní obrazový záznam, takže je možné rozpoznat za určitých okolností například i poznávací značku auta nebo chování lidí v autě. Kvalitnější je také obraz za šera nebo mlhy,” vysvětlil ředitel. Zdroj: Město Bílina

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

56.4%

 

ne

43.6%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

66.7%

 

ne

33.3%

 

 

Anketa

Opatříte si registrační značku na přání?

ano

42.2%

 

ne

57.8%