Bezplatné obědy pro děti z chudých rodin nabídne i Královéhradecký kraj - Aktuality - Český Metropol

Zdobení vánočních stromečků opět v Loretánské zahradě

Foto archiv

Praha | Letošní předvánoční akci a soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček nazvanou „Zdobit může každý – Zdobit bude každý“ byla slavnostně zahájena ve středu 13. prosince v 10 hodin v Loretánské zahradě za účasti radního hl. m. Prahy Daniela Hodka.

 

„Tato akce, kterou pořádáme již třetím rokem, měla loni velký ohlas. Doufám, že se i letos v Loretánské zahradě sejdou všechny generace a společně si užijí tuto jedinečnou dobu příprav na Vánoce,“ řekl pražský radní Daniel Hodek.

Do zdobení se zapojily i děti z pražského centra Paprsek, jehož řediteli Jaroslavu Šturmovi předal radní Hodek vánoční dárek pro klienty centra. Svůj stromeček si přijeli ozdobit také klienti Ústavu sociální péče Kytlice.

Na návštěvníky čeká téměř padesát vánočních stromečků umístěných v zahradě nedaleko Pražského hradu. Strom mohou ozdobit vlastními přinesenými ozdobami nebo si dekorace vyrobit až na místě v Ježíškově dílně. Každý ozdobený stromeček se stává součástí soutěže a také vánoční výstavy. „O ozdobené stromečky už je velký zájem. Některé se stanou součástí vánoční výzdoby pražských domovů seniorů, kam budou po akci převezeny. Věřím, že příjemně zpestří našim seniorům oslavu Vánoc,“ dodal radní Hodek.

Nejšikovnější zdobitelé budou slavnostně vyhlášeni na závěr akce 22. prosince a čekají je hodnotné ceny. Deset nejhezčích stromků bude věnováno domovům pro seniory hlavního města Prahy, kde budou radost rozdávat dále.

Zdobení se koná v Loretánské zahradě, Loretánská 8, Praha 1. Jeho spolupořadateli jsou spolek Prevence dětem a Sbor dobrovolných hasičů Prahy 1. Zdroj: Hl. m. Praha

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Krušnohoří je zase blíže zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO

Foto archiv

Drážďany | Český ministr kultury Daniel Herman a saský ministr vnitra Markus Ulbig podepsali v Drážďanech společnou nominační dokumentaci Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.

 

Završil se tak téměř dvouletý proces přepracování nominace na radu expertů ICOMOS, kteří doporučili úpravu pojetí původního záměru, což vedlo ke stažení původně předložené nominační dokumentace v dubnu 2016 a jejímu společnému přepracování. Po celou dobu zpracování mezinárodní sasko-české nominační dokumentace aktivně spolupracoval vedle Welterbe Konvent složeného ze saských obcí a okresů, zainteresovaných obcí na české straně, Karlovarského kraje také samozřejmě i Ústecký kraj. Zástupci všech zúčastněných subjektů byli také přítomni slavnostnímu podpisu nominační dokumentace.

Nyní bude do 31. ledna 2018 nominační dokumentace doručena prostřednictvím stálého zastoupení Spolkové republiky Německo na centrálu UNESCO v Paříži, aby mohla být v průběhu příštího roku oficiálně hodnocena a následně mohlo být rozhodnuto o zápisu na seznam v červenci 2019 při výročním zasedání světového výboru UNESCO.

Součástí české části nominace je celkem šest hornických kulturních krajin, které se nacházejí ve východní i západní části Krušných hor. Další jsou na německé straně. „V Krušných horách jsou rozesety hornické památky, které přesně zobrazují vývoj hornictví a jeho vliv na region, krajinu ale i místní kulturu. Krušné hory a jejich hornická minulost si zápis na seznam světového dědictví zaslouží. Především jde ale o to, aby hornické památky zůstaly zachovány dalším generacím,“ řekl krajský radní Zdeněk Matouš, který má také jako starosta Krupky k celému projektu už z minulých let velmi blízko. Zdroj: ÚK

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Nové jízdní řády přinesly malé změny, ale četná zlepšení

Foto archiv

Ústí nad Labem | V neděli začal platit nový jízdní řád pro rok 2018 na železnici i v autobusové dopravě. Regionální vlaková doprava je v Ústeckém kraji realizována na základě objednávky Ústeckého kraje. Počet vlakolikometrů vlaků objednávaných krajem u Českých drah dosáhne 7,7 milionu. V kraji pojede 985 vlaků ČD, z toho je 892 spojů v krajské objednávce. Změny začaly od 10. 12. platit i v autobusové dopravě DÚK.

 

Na tiskové konferenci o změnách u ČD informoval ředitel Regionálního obchodního centra ČD Vladimír Štochl a o ostatních změnách náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek.

„Systém Dopravy Ústeckého kraje je stabilizovaný a cestující mohou využívat řadu výhod. Tarify se pro příští rok nemění a probíhající marketingový průzkum nám ukáže, jak často lidé využívají veřejnou dopravu, zda a jak často přestupují, do jaké míry využívají možnosti integrované dopravy a co by chtěli ve veřejné dopravě zlepšit,“ uvedl náměstek Jaroslav Komínek.

V železniční dopravě dojde k mírnému zlepšení na lince do Drážďan: mezi Ústím nad Labem a Drážďanami pojede v 9:19 o víkendech v letní sezóně nový regionální rychlík, který odlehčí dnes velmi vytíženým vlakům z Děčína do Bad Schandau. Zpět do Ústí nad Labem přijede v 18:37. 

Nově budou provozovány všechny vlaky linky Most – Plzeň společností GW Train Regio, přičemž přibude jeden spoj navíc. Nový přímý vlak na Moldavu v Krušných horách z Ústí nad Labem, zatím bohužel nevyjede do doby, než Správa železniční dopravní cesty ukončí opravu nyní nesjízdné trati na Moldavu.

V autobusové dopravě dojde k přečíslování linek MHD Děčín z důvodu většího zdůraznění příslušnosti do integrovaného systému DÚK.

Jinak jízdní řád autobusových linek DÚK přinese jen drobné změny, jmenujme např. nový spoj odpoledne ze Žatce do Nečemic, a v letní sezóně nové víkendové spojení z Podbořan do Podbořanského Rohozce a z Chomutova na Horu Sv. Kateřiny.

V zimní sezóně budou opět jezdit speciální linky nebo spoje určené zejména lyžařům z Chomutova na Klínovec a Boží Dar, nebo z Ústí nad Labem na Telnici. V letní turistické sezóně počítá kraj opět se zavedením turistických vlakových a lodních linek. Zdroj: ÚK

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Doprava  

 

Lesy ČR opravily vodní nádrž v Osvětimanech ve Zlínském kraji

Foto archiv

Zlín | Vodní nádrž Osvětimany na Uherskohradišťsku obnovil za deset milionů korun podnik Lesy ČR. Práce začaly loni v říjnu, letos v červenci skončily.

 

Nádrž postavená na Klimentském potoce v letech 1980 až 1985 na 6,6 hektarech sloužila původně k závlaze, rybolovu a rekreaci. Pojala 312 400 m3 akumulované vody. Třicet let se zde neprováděna větší údržba. Poškozené byly betony sdruženého objektu, a to zejména na návodní straně konstrukcí, na stěnách spadiště, armaturních šachtách a odpadních štolách a na zdech vývaru. Lesy ČR začaly nádrž spravovat v roce 2011. „Rekonstrukce byla nutná,“ řekl Pavel Hopjan, vedoucí Správy toků, oblast povodí Dyje z Lesů ČR a pokračoval: „Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci zaměřenou především na opravu a rekonstrukci betonových povrchů sdruženého objektu a obnovu technologie k manipulaci s vodou v nádrži“.

Během rekonstrukce se nádrž částečně odbahnila, odvezlo se deset tisíc m3 sedimentů. Vodoprávní úřad opravené dílo posoudil letos 26. října. Nyní se nádrž opět plní vodou, kterou bude také zadržovat v krajině. Může sloužit při požáru nebo povodni. Je také ideálním biotopem pro rostliny a živočichy vázané na vodní prostředí. „Příkladem je zvláště chráněný druh mlže velevruba malířského. Toho jsme během rekonstrukce přemístili do nedaleké nádrže Sovín. Po napuštění nádrže v Osvětimanech ho opět vrátíme zpět,“ dodal Hopjan.

Projekt podnik Lesy ČR financoval 5,6 miliony korun z vlastních zdrojů a 4,4 miliony korun z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR - Podpora prevence před povodněmi III. Zdroj: Lesy ČR

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Strážníci v Bílině rozšiřují kamerový systém

Foto archiv

Bílina | Čtyřiatřicet kamer přispívá v současné době k zajištění bezpečnosti v Bílině. Koncem léta pořídili městští strážníci novou mobilní kameru, nyní přibyly dvě statické.

 

“Kamery pořizují nepřetržitý záznam, který sleduje operátor a může tedy ihned zareagovat, pokud vidí v ulicích města například porušení některé městské vyhlášky, ale také nebezpečné hry dětí nebo zhoršení zdravotního stavu lidí. V takovém případě ihned kontaktuje nejbližší hlídku strážníků, která se na místo rozjede. Kamerový systém nám při naší práci velmi pomáhá, podle možností jej budeme i nadále rozšiřovat,” uvedl ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár.

 

Dvě nové kamery monitorují problémová místa v Sídlišti Za Chlumem. Nová mobilní kamera je přes zimu umístěná na hřbitově, v létě se přesune na koupaliště. Tam bude pokrytí kamerovým systémem novinkou a přispěje hlavně k udržování veřejného pořádku v areálu. “Moderní kamery poskytují velmi kvalitní obrazový záznam, takže je možné rozpoznat za určitých okolností například i poznávací značku auta nebo chování lidí v autě. Kvalitnější je také obraz za šera nebo mlhy,” vysvětlil ředitel. Zdroj: Město Bílina

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Na zámečku Větruše proběhla konference Ústecké chirurgické dny

Foto archiv

Ústí nad Labem | Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo v závěru listopadu v zámečku Větruše v Ústí nad Labem odbornou konferenci „Ústecké chirurgické dny“. Akce, letos zaměřenou na trendy v onkochirurgii, cévní chirurgii a varia, se zúčastnilo 170 lékařů a sester.

 

Dvoudenní program lékařské sekce obsahoval 37 příspěvků. Zásadními přednáškami byly  ty specialistů z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno - Bohunice a Chirurgické kliniky Pardubice, zaměřené na nové operační přístupy k TaTME (transanální totální mezorektální excize). Zajímavostí byla videokonference ze Slovenska k robotické operaci karcinomu rekta. V sesterské sekci se objevilo celkem 15 přednášek, mezi nimi například „Amputací život nekončí“, „Co je to etika, sestřičko?“ nebo „Sálová komunikace“. Nad akcí měl záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

„Chirurgie má v naší nemocnici dlouhou a slavnou tradici. Zakladatelem ústecké chirurgické školy byl profesor MUDr. Jiří Rödling, asistent věhlasného profesora chirurgie Arnolda Jiráska. Profesor Rödling přijel do Ústí v prvních poválečných dnech, aby zde převzal po Němcích a posléze vybudoval velké chirurgické oddělení s více než 400 lůžky. Za ním přišla ona silná generace chirurgů, kteří pak šířili slávu ústecké chirurgie v celorepublikovém měřítku. S postupem času se pak od velké chirurgie oddělovaly jednotlivé odbory, jednou z prvních byla třeba traumatologie. Naší snahou je, aby chirurgie  navázala na vynikající tradici oboru, a k tomu jistě přispěje i dnešní konference,“ řekl jejím účastníkům MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Tématem letošních Ústeckých chirurgických dnů byl aktuální pohled na problematiku nádoru žaludku a hlavně komplexní pohled na kolorektální karcinom, kde zazněly přednášky na vysoké odborné úrovni od kolegů z Prahy, Brna, Pardubic a Olomouce včetně našeho pracoviště. Jednalo se o průřez touto problematikou od vyšetření po patologické vyšetření i onkologickou léčbu. Že jde o velmi aktuální téma, potvrdily i časté dotazy a živé diskuze. V cévní chirurgii se prolínal pohled chirurgický s pohledem intervenčních radiologů na léčbu aneuryzmat aorty a ostatní cévní onemocnění. Dalekou cestu k nám vážili kolegové až z Vyškova či Znojma. V paralelní sesterské sekci zazněly také kvalitní přednášky,“ zhodnotil letošní ročník akce MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jenž byl odborným garantem konference.

Chirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice poskytuje pacientům veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti. Oddělení má akreditaci také na onkochirurgii. Mimo léčebně-zdravotní péče je součásti práce oddělení také činnost pedagogická. Oddělení je rovněž výukovou základnou pro mediky VI. ročníku Karlovy Univerzity Lékařské fakulty v Plzni a současně je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro všeobecnou a cévní chirurgii. Současně slouží jako výukové centrum pro vyšší bakalářské studium a pro střední zdravotní školu. Zdroj: KZ

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

O úspěchu, odhodlání a víře

Foto archiv

Praha | Hostem listopadového setkání Klubu lídrů v historických prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba byl český podnikatel, zakladatel developerské společnosti Passerinvest Group pan Radim Passer. V rozhovoru nám prozradil nejen to, jak se na začátku 90. let rozjížděla developerská firma, ale i to, jak se mu podniká s vírou.

 

Je to již 20 let, co Agentura Helas prostřednictvím svých projektů sdružuje a podporuje podnikatele a podnikatelky, kteří jdou za svým snem a jsou příkladem pozitivního podnikání a lidského přístupu k němu. „V rámci našich projektů jsme zjistili, že čím dál častěji se setkáváme s malými a středně velkými českými firmami. To nás inspirovalo realizovat ve spolupráci s naším odborným garantem CRIF – Czech Credit Bureau malý průzkum, který by odhalil, kolik v České republice funguje velkých firem v rukách ryze českých majitelů, bez zahraničního kapitálu. Došli jsme k číslu 1106, což nás motivovalo k tomu, že chceme tyto velké české firmy podporovat a oceňovat za to, že se jim v konkurenci zahraničních společností daří dosahovat úspěchů, které leckdy překračují region jejich působení. To vše pod myšlenkou Budujeme Hrdé Česko,“ říká Helena Kohoutová, majitelka Agentury Helas a zakladatelka projektu Ocenění Českých Lídrů.

Během letošního roku se celý tým projektu Ocenění Českých Lídrů setkal se zhruba 900 majiteli velkých tuzemských společností. Díky tomu zjistil, kdo jsou čeští lídři. Jde obvykle o výrobní firmy, 60 % z nich má rodinný charakter a 80 % se věnuje i exportu. „Spojuje je také určitá filozofie, odvaha jít dál, neustále se posouvat kupředu, chuť překonávat překážky a problémy,“ doplňuje Helena Kohoutová.

Příkladem podnikatelského úspěchu a lidského přístupu k podnikání je i Radim Passer, který přijal pozvání na letošní poslední setkání Klubu lídrů. Jeho cesta k podnikání je velmi zajímavá a rozhodně se nedá říci, že stát se podnikatelem byl jeho dětský sen. „Od malička jsem chtěl být profesionálním fotbalistou. Vyrůstal jsem v době komunistické nesvobody a takovým únikem do lepšího světa pro mě byl sport,“ vzpomíná Radim Passer, který se s námi podělil o své podnikatelské začátky.

Ty sahají ještě do doby před Sametovou revolucí, do doby, kdy studoval na Českém vysokém učení technickém. „Vzhledem k tomu, že moje studijní nasazení nebylo stoprocentní – za sedm let studia jsem se dostal do třetího ročníku, dali mi rodiče poměrně jasně najevo, že mne v mém ‚studiu‘ již nemíní dále finančně podporovat,“ říká Radim Passer, který tak byl nucen si přivydělávat na různých brigádách, což ho ale po nějaké době přestalo bavit. A tak se pustil do vlastního podnikání. Začal si tedy přivydělávat obchodováním s různým zbožím. „Dalo by se to shrnout tak, že jsem sháněl a nakupoval zboží zemí z RVHP a snažil jsem se je prodávat turistům ze zemí OECD,“ popisuje své podnikatelské začátky Radim Passer.

Díky svému obchodování se začínající podnikatel Radim Passer dostal do kontaktu s Čechy žijícími v Německu, což mu postupem času otevřelo cestu do developerského byznysu. Poté, co strávil nějaký čas ve firmě zabývající se nákupem a prodejem nemovitostí, rozhodl se osamostatnit. „Vždy jsem tíhnul více k projektům než k obchodování s nemovitostmi. Mým snem bylo stavět domy nebo alespoň rekonstruovat ty stávající. Z tohoto úhlu pohledu pro mě bylo na konci roku 1991 ideálním řešením osamostatnit se,“ říká Radim Passer s tím, že rozjezd podnikání na začátku 90.let nebyl pro něj tak složitý, jak by se mohlo zdát. A to i když začal podnikat v oboru, který český trh do té doby neznal.

V řadě věcí se společnost Passerinvest Group stala průkopníkem. „V roce 1992 jsme jako první začali prodávat byty do osobního vlastnictví. Tedy ještě dřív, než byl v tehdejším Československu přijat zákon o spoluvlastnictví bytových jednotek,“ vzpomíná Radim Passer s tím, že asi prvních pět projektů realizovala jeho společnost tímto stylem na pražských Vinohradech. Následovala první kancelářská budova v Praze na Vinohradech. To bylo v době, kdy odstartovaly práce na první etapě projektu BB Centra na pražské Brumlovce, který je dodnes jedním z největších projektů Passerinvest Group.

V životě Radima Passera hraje velikou roli víra v Boha, která mu, jak sám říká, pomáhá i v podnikání. Například při vybírání zaměstnanců a spolupracovníků. Jako nevěřící prý poměrně často dělal při výběru lidí poměrně zásadní chyby, což se později projevilo. Od přelomu let 1999 a 2000, tedy poté, co přijal Ježíše Krista, se to změnilo. „Řečeno křesťanskou terminologií, vybírám lidi na kolenou. To znamená, že se modlím k Bohu, aby mi dal modrost přijmout ty správné lidi zejména na klíčové pozice,“ vysvětluje Radim Passer a doplňuje, že proměna, kterou před zhruba sedmnácti lety prošel, kladně ovlivnila i další aspekty jeho byznysu. Zpětná vazba od klientů a dodavatelů je totiž velmi pozitivní. „Důvěřují nám, nevěří, že bychom udělali něco špatně. Člověk s vírou totiž jedná tak, aby se nezpronevěřil křesťanským zásadám. Sám osobně to, že jsem přijal Ježíše Krista, považuji za bezkonkurenčně nejlepší rozhodnutí, které jsem v životě udělal,“ dodává.

Jako správný lídr má Radim Passer pro sebe a svou firmu vizi do budoucna. V jeho oboru to totiž ani jinak nejde. „Náš obor podnikání je založen na dlouhodobém přemýšlení. Realizace některých projektů od prvního nápadu po konečnou kolaudaci budovy a její uvedení do provozu trvá někdy 10 až 12 let. A to chce nejen notnou dávku trpělivosti, ale také myslet na to například při plánování cash-flow,“ říká Radim Passer.

A co tedy Passerinvest Group plánuje do budoucna? Tím primárním cílem je dokončit projekt pražského BB Centra, který Radim Passer nechápe již jen jako developerský, ale také jako investiční. V roce 2013 totiž vedení firmy přijalo strategické rozhodnutí začít zpět odkupovat budovy, které v minulosti prodalo. Těch bylo devět, v tuto chvíli dokončuje firma akvizici šesté z nich. „Kromě BB Centra máme další projekt na pražských Roztylech. Uvažujeme také o tom, že bychom v prostoru mezi Roztylami a BB Centrem mohli plánovat další aktivity tak, abychom z této lokality udělali atraktivní část města,“ prozrazuje Radim Passer. Pokračovat bude i ve filantropických projektech, za kterými stojí. Jedním z nich je křesťanská organizace Maranatha, které pomáhá v realizaci projektů spojených s misiemi a evangelizací v různých částech světa. Maranatha, která nedávno oslavila 15 let existence, je aktivní v 50 zemích světa, na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Tak, jako je pro Radima Passera důležitá vize pro něho samého i pro jeho firmu, měla by být podle něj důležitá i pro naši politickou reprezentaci. „V současné době panuje v Evropě taková situace, která nám nabízí řadu příležitostí stát se sebevědomou a prosperující zemí. K tomu, abychom je dokázali využít, potřebujeme schopné politiky s vizí. A těch je v současné době nedostatek, což nás velmi limituje,“ míní jeden z českých lídrů, kterým Radim Passer bezesporu je.

Po skončení velmi inspirativního povídání s panem Radimem Passerem následovala v rámci našeho klubového setkání ochutnávka vína z rodinného vinařství Maláník – Osička, kterou nás provedl sám spolumajitel vinařství Vladimír Osička. Pro „nevinaře“ byl připraven koktejl z kuchyně Zátiší Catering, které se postaralo i o občerstvení. Ochutnat bylo možné také koňaky Rémy Martin. Osvěžit jsme se mohli také vodou AquaAngels. Příjemnou atmosféru listopadového setkání podpořily vonné oleje značky Bewit.love

 

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ, je určen ryze českým firmám splňující nastavená pravidla. Projekt volně navazuje na Ocenění Českých Podnikatelek a cílí na velké firmy, které jsou vlastněné ze 100 % českými občany. Společným jmenovatelem obou projektů je zachování pravidel, způsob hodnocení, rating a scoring, který garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Vzniká tak podnikatelský prostor, ve kterém jsou sdruženy výhradně české firmy podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky a vynikajícím ratingem a scoringem. To vše propojuje myšlenka zakladatele BUDUJEME HRDÉ ČESKO, ke které se přidala řada významných institucí a organizací. Čeští lídři se potkávají v Klubu LÍDRŮ, pořádaném Helas New Encounters Club. Více informací o projektu najdete na www.oceneniceskychlidru.cz.

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

56.4%

 

ne

43.6%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

66.7%

 

ne

33.3%

 

 

Anketa

Opatříte si registrační značku na přání?

ano

42.2%

 

ne

57.8%