Karel IV na Karlštejn odveze korunovační klenoty - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Karel IV na Karlštejn odveze korunovační klenoty

Ikona

3. června 2008, 20.13 | Praha / Desítky jezdců na koní, několik kočárů a stovky pěšáků a hlavně davy přihlížejících diváků taková bude atmosféra druhého ročníku Královského průvodu Karla IV z Prahy na hrad Karlštejn. Ideou této akce je historická tradice, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na svém venkovském sídle, na hradě Karlštejně a každoročně po Velikonocích je nechával coby svátostiny v Praze ukazovat věřícím. Krátce na to byly klenoty vezeny zpět. Právě návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je námětem Královského průvodu.

 

Královský průvod by měl být lákadlem pro domácí a zahraniční turisty a měl by přispět k většímu přílivu turistů do regionu. Chceme přitom využít velkého potenciálu Hlavního města Prahy, které navštíví každoročně více než 4 milióny zahraničních turistů, zatímco Středočeský kraj jen 200 tisíc. Rádi bychom v podobě Královského průvodu vytvořili akci, která by pravidelně přispívala k propagaci Středočeského kraje i mezi samotnými Středočechy,“ říká k průvodu hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl. Pražský primátor MUDr. Pavel Bém obnovení této zajímavé historické tradice oceňuje. „Průvod se těšil velkému zájmů Pražanů i návštěvníků metropole a věřím, že letos se vydaří ještě lépe,“ řekl.

Dvoudenní Královský průvod začíná 6. 6. 2008 dopoledne na Pražském hradě před katedrálou Sv. Víta. Historický průvod císaře a jeho dvora projde areálem Hradu a pak z Hradčanského náměstí zamíří Nerudovou ulicí přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Zde se císař poprvé zastaví a shlédne připravený program. Průvod pak bude pokračovat přes Staré Město a Smíchov k Radotínu, dále pak přes středočeské Černošice do Dobřichovic, kde program prvního dne završí večerní koncert ve stylu Noci na Karlštejně. V sobotu 7. 6. 2008 ráno vyrazí císařský pár s dvořany a hosty přes Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň ke Karlštejnu. Ve všech obcích a městech, kterými bude Královský průvod projíždět, bude připraveno důstojné uvítání s programem. V podhradí císařského sídla bude od rána probíhat program v duchu historické slavnosti, která po příjezdu císaře vyvrcholí turnajem panovníkových rytířů. Královský průvod pak v podvečer vyvrcholí uložením replik císařských korunovačních klenotů do kaple svatého Kříže ve Velké věži hradu Karlštejna.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Odkazy v záhlaví webu  » Archiv novin  » Praha