Křižovatka v průtahu Jemnicí je již průjezdná - Vysočina - Český Metropol

Vysočina

Křižovatka v průtahu Jemnicí je již průjezdná

zdroj: Kraj Vysočina

Jemnice | Po dvou měsících intenzivních stavebních prací byla zprovozněna modernizovaná křižovatka silnic II/408 a II/152 v průtahu města Jemnice. Tyto komunikace jsou významnými dopravními tepnami v jižní části...

 

Kraje Vysočina, které zároveň slouží jako důležité spojnice se sousedními regiony.
Stavební úpravy v celkové délce 780 metrů přímo navazují na už zrealizovaný projekt II/408 Jemnice – Dobrá Voda, který byl dokončen v roce 2014.
„Frekventovaná křižovatka nekonvenčního tvaru s nevhodným uspořádáním (dvě vyústění na silnici II/152) a se špatnými rozhledovými poměry byla kompletně přebudována na křižovatku stykovou s jedním vyústěním. Modernizací prošel i navazující úsek silnice II/408 v nevyhovujícím technickém stavu,“ uvedla vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina Hana Strnadová.
Souběžně s krajskou investicí realizovalo stavební práce i město Jemnice, které nechalo vybudovat parkoviště. V prostoru křižovatky tak nově vzniklo devět parkovacích míst.
Na projekt II/408 Jemnice – křiž. s II/152 s celkovým rozpočtem 16 milionů korun požádal Kraj Vysočina o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 13,5 milionu korun.

Zdroj: Kraj Vysočina

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Doprava  

 » Kraje  » Vysočina