Kraj Vysočina se podílí na přípravě české-rakopuské knihy o historii - Vysočina - Český Metropol

Vysočina

Kraj Vysočina se podílí na přípravě české-rakopuské knihy o historii

zdroj: Kraj Vysočina

Jihlava | Kraj Vysočina je jedním z partnerů projektu s názvem Společná česko-rakouská kniha o dějinách, který mimo jiné realizují dvě česká a dvě rakouská ministerstva, spolkové země Vídeň, Dolní Rakousy, Horní...

 

Rakousky a také Jihomoravský kraj. Přípravy na vydání knihy se chýlí ke konci, a proto radní Kraje Vysočina doporučili krajskému zastupitelstvu, aby na svém zářijovém zasedání rozhodlo o schválení 340 tisíc korun, které pokryjí část nákladů na českou jazykovou mutaci knihy.
„Cílem projektu je přispět k podpoře otevřeného, diferencovaného a různé postoje zohledňujícího pohledu na společné dějiny českých a rakouských zemí v 19. a 20. století, který posílí povědomí široké veřejnosti v Česku i v Rakousku o otázkách společných česko-rakouských ději,“ přiblížil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Česko-rakouská kniha o historii, ale také didaktická učební pomůcka k výuce dějepisu se budou věnovat výkladu společných i rozdělujících českých a rakouských dějin a historickému vývoji jejich společností se zvláštní pozorností na dodnes působící vzorce myšlení, stereotypy a obrazy nepřátel. Podle hejtmana Kraje Vysočina je důležité odbourávat zažité stereotypy v pohledu na historické mnohasetleté česko-rakouské soužití jako jednoho ze základních kamenů pro další rozvoj česko-rakouských vztahů. I proto se Kraj Vysočina do projektu zapojil, chce pozitivně působit na mladou generaci a podpořit nový pohled na historické události, které může přinést vzdělání.
Pětiset stránková kniha vyjde souběžně v české a německé jazykové mutaci. Vedlejším výstupem projektu bude stručný výtah z této knihy v podobě brožury v české a německé jazykové mutaci a studijní materiály pro potřeby školního vyučování v Česku a v Rakousku přístupné on-line.
Aktuálně tým Stálé konference českých a rakouských historiků úspěšně pokračuje v práci na projektu, uskutečnila se přednášková a diskusní řada jak v Rakousku, tak i na Vysočině. Konec projektu je naplánován předběžně na rok 2018.
Na české straně je realizátorem projektu Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Financování aktivit ze strany Kraje Vysočina bude realizováno prostřednictvím Masarykova ústavu, který podal kraji žádost o podporu aktivity.

Zdroj: Kraj Vysočina

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Vysočina