ŘSD zahajuje ve středu 27. července úpravu dálnice D5 v oblasti bývalého celniště Rozvadov - Plzeňský - Český Metropol

Plzeňský

ŘSD zahajuje ve středu 27. července úpravu dálnice D5 v oblasti bývalého celniště Rozvadov

zdroj: ŘSD

Plzeň | Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 27. 7. stavební práce na průjezdním úseku dálnice D5 v oblasti bývalého celniště Rozvadov. Po dokončení úprav v druhé polovině září bude moci být odstraněno...

 

současné omezení rychlosti 60 km/h na plnou rychlost 130 km/h.

Celniště Rozvadov fungovalo naplno mezi roky 1997 (zprovoznění dálnice) do roku 2007 (vstup Česka do Schengenského prostoru). Po překolaudování celniště na dálniční odpočívku následovalo několik změn – byly zbudovány čerpací stanice, bylo odstraněno přestřešení dálnice atd. Aktuální akce zahrnuje nová svodidla, odstranění veřejného osvětlení, lokální opravu vozovky v místě bývalých celních budek a další převážně bezpečnostní prvky. Po dokončení úprav v druhé polovině září 2016 bude na české straně možné projíždět rychlostí 130 km/h, navíc zástupci ŘSD projednali s bavorskými kolegy i zrušení limitního omezení na začátku dálnice A6, kde bude rychlost nově neomezená ihned na hraniční čáře. Výhledově bude stejná situace i na vjezdu do republiky. To ovšem nastane, teprve až německá strana opraví vozovku na hraničním mostě, která je v jejich správě. Do té doby (několik let) bude rychlost omezena na 80 km/h. Ihned za mostem, již na českém území, bude povolená rychlost 130 km/h, namísto dnešních 60 km/h.

Tyto úpravy si samozřejmě vyžádají omezení – po většinu doby bude doprava vedena jedním pruhem v rozšířeném pásu dálnice vedle staveniště, kdy se ale nepředpokládají žádná zdržení. Nejsložitější situace bude hned v prvních dvou dnech, tj. ve středu 27. a čtvrtek 28. července, kdy musí být vzhledem k demontáži portálů nad dálnicí zcela uzavřen jeden pás dálnice ve středu a následně opačný pás ve čtvrtek. Doprava bude vedena přes odpočívku. Vzhledem k nestandardnímu řešení požádali zástupci ŘSD o účast hlídku Policie ČR a vybrány byly nejméně zatížené dny v týdnu kamionovou dopravou v této lokalitě.

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této opravy.  Aktuální informace k dopravním omezením jsou dostupné na http://www.dopravniinfo.cz/.

Zdroj: Ing. Jan Rýdl

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Doprava  

 » Kraje  » Plzeňský