Vyhlášení soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje - Plzeňský - Český Metropol

Plzeňský

Vyhlášení soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje

zdroj: archiv Metropolu

Plzeň | Členové Rady Plzeňského kraje odsouhlasili vyhlášení 3. ročníku soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje. Pořádáním soutěže chce kraj ocenit náročnou a záslužnou práci obecních kronikářů, umožnit...

 

jejich setkání nad nejlepšími kronikami a získat nové zkušenosti. Obce se mohou soutěže zúčastnit na základě zaslané přihlášky a poté musí doručit svou kroniku k hodnocení na krajský úřad. Ocenění je rozděleno do tří kategorií podle velikosti obce – pro obce do 500 obyvatel, pro obce do 1500 obyvatel a pro obce nad 1500 obyvatel. V letošním roce budou hodnoceny zápisy do kroniky z let 2012 až 2014, do kroniky musí být zapsány všechny tři soutěžní roky. Oceněným obcím budou poskytnuty finanční prostředky (ve 3 kategoriích): za 1. místo 10 tisíc korun, za 2. místo 5 tisíc korun a za 3. místo 3 tisíce korun. Hodnotí se soulad se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, obsahová a stylistická úroveň, struktura kroniky, kvalita dokumentace dění v obci, grafická úroveň kroniky, kvalita příloh a dostupnost kroniky pro veřejnost. Sběr přihlášek je v termínu od 29. září do 21. října. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 24. listopadu.

Zdroj: Odbor komunikace PK

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Plzeňský