Návštěva z Horní Falce - Plzeňský - Český Metropol

Plzeňský

Návštěva z Horní Falce

zdroj: Alena Marešová

Plzeň | Na návštěvu Plzeňského kraje přijela v pondělí 18. května delegace z Horní Falce vedená předsedou krajského zemského sněmu Horní Falce Franzem Löfflerem. První den návštěvy zavítali hosté na...

 

krajský úřad a poté si prohlédli město. Úterý 19. 5. Pak  bylo věnováno jednáním.
 
Jednání zahájili na ZČU 
V úterních ranních hodinách se uskutečnilo jednání na Západočeské univerzitě v Plzni, kterého se zúčastnil hejtman kraje Václav Šlajs, předseda krajského zemského sněmu Horní Falce Franc Löffler, prezident Horní Falce Axel Bartelt, zástupce primátora Regensburgu Jürgen Huber  a výkonný jednatel IHK (Obchodní a průmyslová komora) Regensburg Jürgen Helmes. Návštěvu přivítal rektor Miroslav Holeček spolu s proděkany technických fakult. Tématem schůzky bylo zejména prohloubení nejrůznějších forem spolupráce. Zaznělo také pozvání české strany na pravidelné Dny vědy a techniky pořádané v Plzni, kde by měly možnost prezentace německé technické univerzity. Další formu spolupráce by bylo možné více rozvinout v oblasti vzájemné výměny studentů.
 
Hosty z Německa přijal primátor
Další jednání se uskutečnilo na Magistrátu města Plzně, kde hosty přijal primátor města Martin Zrzavecký. V úvodu setkání pogratuloval Franz Löffler primátorovi k získání mistrovského titulu ve fotbale. „Fotbal je jedním ze symbolů pro rozvoj. Smekám před tím, jak se město Plzeň za posledních 25 let rozvíjelo. Pociťují to nejen Češi, ale i lidé v Bavorsku,“ uvedl Löffler.
Primátor potvrdil, že vzájemná podpora rozvoje a propojování regionů je výhodné pro obě strany. „Chtěli bychom nadále zlepšovat podmínky pro německé firmy, které mají sídlo u nás. Jsou pro nás důležité a domnívám se, že jim můžeme nabídnout kvalitní pracovní sílu,“ uvedl primátor. Dále se hovořilo o projektu „Vesmírný inkubátor“, který funguje v Mnichově už 10 let. Jedná se o propojení vědy, veřejného sektoru a developerů pro výrobní a kancelářské prostory. „Rádi bychom tento projekt realizovali v Plzni, ale je to složité kvůli velmi konkurenčnímu postavení. Diskuzi kolem možnosti realizace projektu přislíbil premiér Bohuslav Sobotka,“ doplnil primátor s tím, že německá strana by v tomto hrála roli mentora.
Další část diskuze se týkala zejména významného dopravního spojení Praha – Plzeň – Regensburg. „Pro naše regiony je důležitá spolupráce mimo jiné v oblasti podnikání. Plzeň je v České republice na druhém místě za Prahou, co se týká komplexního rozvoje města. Rozvoj je ovšem postaven na kvalitním dopravním propojení, které bychom železničním koridorem získali,“ řekl hejtman. Všichni přítomní se shodli na významnosti této trasy a její podpoře. 
 
Na úřadě se sešli čeští a němečtí starostové 
Paralelně v tutéž dobu probíhala jednání na krajském úřadě, při kterém se sešli starostové Klatov, Domažlic, Tachova, Rokycan, náměstek hejtmana Ivo Grüner, radní Jaroslav Šobr spolu s primátory a zemskými rady z Německa. Během setkání byly přítomným představeny projekty a konkrétní realizované akce vycházející z přeshraniční spolupráce s Německem. Jednalo se zejména o představení Evropského regionu Dunaj – Vltava a projektů programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavrosko 2007 – 2013 na území Plzeňského kraje. Přínosné nejen pro německé hosty, ale také pro přítomné starosty bylo přiblížení budoucí přeshraniční spolupráce pro roky 2014 – 2020, které budou zaměřeny na rozvoj příhraničního území. Je připraveno 5 prioritních os, jež budou zahrnovat například témata jako posilování výzkumu technologií rozvoje a inovací, ochranu životního prostředí, efektivní využívání zdrojů a další. 
V následné diskuzi pak starostové na české straně zmínili projekty, které se svými partnerskými městy realizují a také nastínili možnosti spolupráce např. v oblasti obnovy historických památek, školství, ale také dopravy a zejména dopravního spojení Praha – Plzeň – Mnichov, na které obě strany kladou velký důraz. Velkou možnost spolupráce vidí shodně obě strany také v oblasti výuky jazyků u studentů.
 
Debatovali i zástupci hospodářských komor
Třetí skupinu tvořili zástupci hospodářských komor a jednání se uskutečnilo také na krajském úřadu. Zástupce za českou stranu tvořili: předseda Asociace hospodářských komor Jihozápad Miloslav Zeman, předseda představenstva Regionální hospodářské komory (RHK) PK Jan Michálek a ředitelka RHK PK Radka Trylčová, kteří se sešli s jednatelem Úřadu zemské rady pro podporu hospodářství v Chamu Klausem Schedlbauerem, vedoucím odboru vnější hospodářství, EU-poradna, veletrhy Ludwigem Rechenmacherem a vedoucím pobočky IHK Regensburg pro Horní Falc Richardem Brunnerem. Hovořilo se o možnostech spolupráce v oblasti sportu. Obě strany se shodly na důležitosti podpory sportu u dětí a mladých lidí a předaly si zkušenosti z praxe.

Zdroj: Alena Marešová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Plzeňský  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření