Na zámku se uskutečnil 5. Děčínský den komplexní interní péče - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Na zámku se uskutečnil 5. Děčínský den komplexní interní péče

Zdroj: info@kzcr.eu

Děčín | Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín uspořádalo pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka a primátorky města Děčín Marie Blažkové odbornou konferenci 5. Děčínský den komplexní interní péče. Uskutečnila se v reprezentačních prostorách Zámku Děčín a zúčastnilo se jí 170 lékařských odborníků.
V "Bloku primářů" bylo připraveno osm přednášek, např. EKG v diferenciální diagnostice u praktika a na interním příjmu, paliativní péče na interním oddělení a mobilní hospic či diagnostika a léčba srdeční slabosti. "Blok mladých internistů" nabídl mimo jiné témata nevšednosti neselektovaného interního příjmu nebo kazuistiky z interního JIP 2017.
"Jsem ráda, že si naši lékaři pravidelně vzájemně vyměňují a předávají zkušenosti s dalšími odborníky z jiných nemocnic. Zkvalitňovaní poskytované péče je prioritou a mě těší, že k pravidelnému setkávání dochází právě v našem městě," pozdravila účastníky Mgr. Marie Blažková, primátorka města Děčín.

 

Odbornými garanty konference "5. Děčínský den komplexní interní péče" byli MUDr. Daniela Kallmünzerová, primářka Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., a MUDr. Antonín Novák, bývalý primář oddělení. 

"Děčínská konference interní péče se stala již tradicí. Oceňuji vysokou úroveň nejen prezentací zkušených přednášejících, ale i výbornou kvalitu prezentací mladých kolegů. Děčínský den interní péče je navíc jednou z mála příležitostí, při nichž se můžeme setkat s kolegy z terénu a přiblížit jim naši práci. Velmi nás potěšila i tradičně vysoká účast posluchačů," zhodnotila děčínské setkání prim. MUDr. Daniela Kallmünzerová.

Interní oddělení děčínské nemocnice poskytuje léčebně-diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství. Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ambulantní. Součástí oddělení je hemodialyzační středisko zajišťující ambulantní péči o pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin.

 

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Tématické zařazení:

 » Kraje  » Ústecký  

 » Aktuality