Sněmovna podpořila vznik nové CHKO Kokořínsko - Máchův kraj - Středočeský - Český Metropol

Středočeský

Sněmovna podpořila vznik nové CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

zdroj: skalnimesta.cz

Praha | Sněmovna podpořila rozšíření Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko o Máchův kraj v okolí Doks, jak to navrhla vláda. Zrychlené schválení této úpravy ještě dnes ale ministr životního prostředí Richard...

 

Brabec (ANO) neprosadil. Proti se postavily ODS a TOP 09, které trvaly na projednání novely ve sněmovním výboru pro životní prostředí. Výbor na to bude mít ale pouze měsíc místo obvyklých dvou.
    Návrh počítá s tím, že by už na začátku září měla oficiálně vzniknout nová CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Rozšíření má umožnit lepší ochranu unikátní přírody a krajinného rázu oblasti včetně bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko.
    Ministerstvo životního prostředí pokládá tuto lokalitu za jedinečnou. Její výjimečnost dokládá i návrat vlka po 100 letech, který potvrdily instalované fotopasti. V lokalitě se nachází 163 zvláště chráněných druhů živočichů a téměř stovka zvláště chráněných druhů rostlin.
    V oblasti se vyskytuje například jedinečná masožravá rostlina tučnice česká a orchidej prstnatec český, jedna z posledních početnějších populací tesaříka alpského v ČR, největší hnízdní populace jeřába popelavého a téměř 700 druhů motýlů. Důležitou součástí chystané CHKO jsou také místa, která vytvořili lidé, například louky, Máchovo jezero, Novozámecký a Břehyňský rybník nebo Hradčanské rybníky.
    Sedm let připravované rozšíření kokořínské CHKO podpořili ekologové i dotčené obce. Podle Brabce je nový status příležitostí k rozvoji turistického ruchu. "Existence CHKO v oblasti Dokeska přispěje ke snazšímu získávání dotací. Bude tak zachován princip udržitelného rozvoje celé oblasti," uvedl ministr Brabec.

Zdroj: ctk.cz

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Kraje  » Středočeský