Pioritou Jurečky jsou Společná zemědělské politika a Lesy ČR - Volby 2013 - Český Metropol

Volby 2013

Pioritou Jurečky jsou Společná zemědělské politika a Lesy ČR

zdroj: archiv Metropolu

Praha | Prioritou kandidáta na ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je dokončení pravidel pro udělování dotací vyplývajících z reformy Společné zemědělské politiky EU. Jurečka to uvedl v rozhovoru...

 

s ČTK. Pravděpodobný nástupce ministra Miroslava Tomana chce také stabilizovat státní podnik Lesy České republiky (LČR) a dopracovat koncepci rozvoje českého zemědělství.
    Jurečka chce také posílit ochranu zemědělské půdy, především té nejkvalitnější, proti zastavování a pokračovat v protipovodňových opatřeních. "Je potřeba se v rámci celé republiky daleko intenzivněji zaměřit na výstavbu protipovodňových opatření," uvedl s tím, že sám bydlí v sousedství povodněmi opakovaně zdevastované obce Troubky na Přerovsku. V povodí Bečvy se podle Jurečky zatím neučinilo proti povodním téměř nic.
    Nastavení pravidel, podle nichž se budou rozdělovat v následujícím sedmiletém období zemědělské dotace, je podle agrárních organizací klíčové téma. Změny vychází z celoevropské reformy SZP, jednotlivé státy však mohou její podobu na svém území výrazně ovlivnit. "Je to otázka prvních dvou tří měsíců, tyto věci na národní úrovni vyřešit," poznamenal Jurečka.
    U Lesů ČR je podle Jurečky zásadní dokončení výběru nového generálního ředitele. Chce také změnit systém udělování zakázek na těžbu dřeva ve státních lesích tak, aby se k nim mohly dostat také malé a střední regionální firmy. Ty nyní vzhledem k velikosti soutěžených celků či požadavkům na bankovní záruky nemají šanci se k zakázkám dostat.
    Jurečka chce navázat na strategii pro růst českého zemědělství vzniklou za ministra Petra Bendla. "Je potřeba dát vizi, co chceme v oblasti rostlinné výroby a živočišné výroby, co chceme v oblasti potravinářství," uvedl místopředseda KDU-ČSL. Česko podle něj vyváží především suroviny a zpět dováží z nich vyrobené hotové produkty. Přidaná hodnota tak zůstává v zahraničí. Stát by měl podporovat především živočišnou výrobu, v rámci rostlinné pak zelinářství či ovocnářství, tedy odvětví, která jsou schopná vytvářet nejvíce pracovních míst.
    Ministr zemědělství by podle Jurečky měl propagovat nákupní patriotismus Čechů v oblasti potravin. K propagaci značek Klasa či Regionální potravina není potřeba navyšovat jejich rozpočet, ale spíše účelněji než doposud vynakládat na ni určené prostředky.
    Jurečka se při rozhovoru ohradil proti nařčením, které ve své argumentaci proti jeho angažmá před několika týdny používaly některé zemědělské organizace v čele s Agrární komorou. Ty kromě nedostatečné odbornosti argumentovaly také obavami z toho, že Jurečka coby soukromý zemědělec bude nadržovat malým farmám oproti velkým.
    "Ti lidé si zapomněli zjistit, že jsem od roku 2005 do listopadu loňského roku pracoval také ve dvou firmách, které jsou v rámci ČR na třetím a čtvrtém místě dle velikosti svých výměr," podotkl. Obě firmy, Lukrom a Agro 2000, podnikají také v oblasti potravinářství.

Zdroj: www.ctk.cz

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika  

 » Volby 2013