Český METROPOL č. 7/2018 - Archiv novin - Český Metropol