Městským cyklistům se blýská na lepší časy, MŽP zainvestuje do bikesharingu - Ekologie - Český Metropol

Ekologie

Městským cyklistům se blýská na lepší časy, MŽP zainvestuje do bikesharingu

zdroj: MŽP

Praha | Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR totiž vyhlašují zcela nový dotační titul na zavedení tzv. bikesharingu - půjčoven jízdních kol na principu sdílení. Připraveno je na...

 

ně celkem 20 milionů, stejnou částku navíc rezort posílá i na osvětu v oblasti čisté mobility. 
Dvě nově vyhlášené dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí mají pomoci snížit negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a podpořit všechny možnosti ekologicky šetrné dopravy. Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR v obou výzvách do 31. ledna 2018. 
„V souladu s mezirezortním Národním akčním plánem čisté mobility se snažíme soustavně hledat a podporovat opatření, která povedou ke snížení produkce znečisťujících látek z dopravy. Až čtvrtina znečištění ovzduší v České republice pochází totiž právě z dopravy, ve velkých městech a aglomeracích je to dokonce až 50 procent. Navíc od roku 2000 zaznamenáváme strmý narůst automobilové dopravy, což situaci, zvláště v zimních obdobích, ještě zhoršuje," uvádí ministr Richard Brabec.
Nově dotované aktivity míří jak na osvětu v oblasti čisté mobility, tak na vznik systému bikesharingu u nás. 
O dotaci ve výši 250 tisíc až 5 milionů korun, maximálně však do 85 % způsobilých výdajů, se mohou ucházet jak statutární města, tak dopravní podniky a příspěvkové organizace s většinovým podílem města. Dotace je určena ale také firmám, spolkům či neziskovým organizacím, které mají za sebou již zkušenost s provozováním bikesharingu u nás či v zahraničí. Dotované projekty musí pak zrealizovat do 20. prosince 2020. 

Zdroj: MŽP

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Praha