Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci - Ekologie - Český Metropol

Ekologie

Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci

zdroj: Ústecký kraj

Ústí nad Labem | Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro území Ústeckého kraje překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH)...

 

100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod tuto hodnotu. Informovala o tom mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.
Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny na webových stránkách www.chmi.cz. 
Smogová situace nastala v pátek 20. 01. 2017, 00:28 SEČ (23:28 UTC). Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.
Při překročení informativní prahové hodnoty doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.
Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.
Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Zdroj: Ústecký kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Ústecký