Krédo Pavla Ploce: Fair play v životě i politice - Rozhovory - Český Metropol

Rozhovory

Krédo Pavla Ploce: Fair play v životě i politice

Ikona

14. května 2010, 17.14 | Když se Pavel Ploc stal v osmdesátých letech díky svým vynikajícím sportovním úspěchům ikonou českého sportu, jistě netušil, že jej smysl pro fair play, houževnatost, cílevědomost a pracovitost zcela přirozeně po letech posunou do politického života. Ale právě vlastnosti, které mu umožnily dominovat ve světě sportu, mu nyní umožňují obstát v nelehkém světě politiky.

 

„Pro voliče sociální demokracie je důraz na sociální politiku zásadní. Jasně definované potřeby obyčejných lidí se snažíme odrážet v našem volebním programu. Pochopitelně program je jedna věc a jeho následná realizace závisí na úspěchu ČSSD ve volebním klání. Věřím, že naši voliči najdou cestu do volebních místností a v této době svým hlasem dají jasně najevo, kam se má ubírat život v naší zemi. Přesto, že se nás naši političtí konkurenti snaží pomlouvat a křičí o populismu, o tom, že jsme nebezpečím pro demokratický vývoj této země. Já mohu ujistit každého, že jsme naprosto čitelnou demokratickou stranou a s populismem nemáme nic společného,“ říká Pavel Ploc.

Chcete tedy říci, že program ČSSD je realizovatelný?

Samozřejmě, program, se kterým jdeme do voleb, je plně realizovatelný za předpokladu, že budeme schopní na základě volebních výsledků sestavit vládu a budeme mít ve sněmovně dostatečnou sílu prosadit naše návrhy na řešení současné hospodářské a ekonomické krize. Slova o populismu, slova o tom, že chceme všechno a všem rozdávat zadarmo, jsou ubohým rétorickým cvičením pravicových stran. Naopak je jasné, že naše země se v nejbližších letech neobejde bez tvrdé práce a snahy každého občana. Bez ohledu na to, koho kdo bude volit.

 
 
Není tedy pravdou, že realizace programu ČSSD zavede tuto zemi do dluhů?
 
V žádném případě, nedávno Hospodářské noviny provedly srovnání a kalkulaci, jaký dopad by na deficit státního rozpočtu měly obě doposud hlavní strany, tedy ODS a ČSSD a realizace jejich volebních programů. Ta čísla si byla překvapivě velmi podobná, ovšem je v tom háček. Zatímco náš program klade důraz na právo běžného občana pokud možno důstojně a plnohodnotně žít i v době krize, program pravicových stran chce dál prosazovat drakonické reformy, které usnadní život korporacím a zvýhodní pouze bohaté. Nemyslím si, že by na hospodářskou krizi měli doplácet chudí a středně příjmoví občané. Je čas, aby společenskou odpovědnost a daňovou zátěž přijali i ti, kteří doposud pouze hledali výhody a cestičky k tomu, jak se pokud možno co nejméně podílet na státním rozpočtu. Progresivní daň z příjmu není prostředkem k obírání bohatých, myslím si, že jejich přirozeným zájmem by měla být snaha o sociální smír. Vzájemně se všichni potřebujeme. Možnost vrátit malý díl ze svého podnikání je skutečně především otázkou odpovědnosti té bohatší části naší populace.
 
Setkáváte se v průběhu kontaktní kampaně se spoustou lidí. Jaké máte z těchto setkání pocity?     
 
Nebudu přehánět, když řeknu skvělé. Získávám pro svou práci obrovskou dávku inspirativních podnětů a setkávám se v naprosté většině s lidmi, kteří umějí naslouchat a přijímat argumenty. Nezřídka se setkávám pochopitelně i s oponenty našeho programu, ale právě tyto momenty jsou obrovskou výzvou do další práce.
 
Co může, bude-li zvolen, nabídnout Pavel Ploc svým voličům a svému regionu jako poslanec?
 
Především poctivou práci. Práci na řešení potíží, které region má. V první řadě je to vznik nových pracovních míst. Poprat se s nezaměstnaností tou nejefektivnější formou. Ať už je to podpora živnostenského stavu, restrukturalizace infrastruktury, která je nezbytnou součástí a podmínkou pro růst zaměstnanosti, rekvalifikačními kurzy a podobně. Zároveň se domnívám, že je potřeba zajistit a nastavit podmínky i pro potenciální investory a v neposlední řadě podpořit cestovní ruch napříč regionem od Máchova jezera přes Liberecko, Český ráj až po západní Krkonoše, kde je mnoho skrytých pracovních příležitostí.
 
Jaký přístup hodláte prosazovat směrem ke zdravotnictví?
 
Vím, že zdravotnictví a jeho problematika se za poslední léta od Julínkova vedení ministerstva zúžila pro obyčejné lidi na vnímání poplatků. Poplatků, které byly nesmyslně nastaveny tak, aby to bylo pohodlné pro stát a aby jejich efekt ubral pacienty a zároveň nahrnul do resortu obrovské peníze. Poplatky a jejich údajný regulační efekt jsou chimérou. Musí zmizet a efektivní zdravotnictví by mělo být nastaveno tak, aby byla jasně definována úloha státu. V souvislosti se zdravotnictvím nemohu zapomenout na úlohu prevence a sportu. Jako sportovec musím položit důraz na aktivní přístup každého z nás na prevenci a k té nutně patří rekreační sport. Myslím, že jedna koruna vynaložená na aktivní přístup obyvatel ke sportu vrátí minimálně dvě koruny státu tím, že budeme mít populaci výrazně zdravější.
 
Jak zvládáte svou práci v Praze a zároveň se dokážete věnovat své rodině, přátelům?
 
Lhal bych, kdybych řekl, že snadno. Někdy je to opravdu složité. Mám ale obrovské štěstí a mé rodinné zázemí je naprosto bezchybné. S potěšením sleduji, jak mé děti dokážou ve svém životě zvládat jeho nástrahy. Díky tomu, že moje rodina je založena sportovně nejen po fyzické, ale i duševní stránce, pereme se s obtížemi se vztyčenou hlavou.

 

 

Tématické zařazení:

 » Více  » Rozhovory