Studie: Softwarové pirátství v České republice v minulém roce meziročně kleslo - Technika - Český Metropol

Technika

Studie: Softwarové pirátství v České republice v minulém roce meziročně kleslo

Ikona

12. května 2009, 10.07 | PRAHA | Softwarové pirátství v České republice v minulém roce meziročně kleslo o jeden procentní bod na 38 procent. Tyto závěry vycházejí z Celosvětové studie softwarového pirátství (v pořadí již šesté), kterou v úterý zveřejnila protipirátská organizace Business Software Alliance (BSA).

 

"Česká republika se tak stále drží mezi 30 zeměmi s nejnižší mírou softwarového pirátství. Průměrná míra pirátství v Evropské unii činí 35 procent,“ řekl Jan Hlaváč, mluvčí protipirátské organizace BSA.

Ztráty českého softwarového odvětví v důsledku pirátství loni stouply o čtyři procenta na 3,3 miliardy korun. V předchozím měřeném roce (2007) míra pirátství naopak stagnovala a držela se dva roky za sebou na 39 procentech. „Stagnovalo i sousední Slovensko, kde však míra pirátství nakonec poklesla o dva procentní body a zastavila se na 43 procentech,“ dodal Hlaváč.

Celosvětová bilance pirátství je rovněž pozitivní: ze 110 sledovaných zemí míra pirátství poklesla více než v polovině z nich (52 procent z celkového počtu), nezměněná zůstala ve 40 zemích (33 procent) a pouze ve 13 zemích (15 procent) pirátství vzrostlo.

„Výsledky analýzy dokazují náš vliv na potlačování softwarového pirátství v Česku,“ řekl Hlaváč. „V této ekonomicky nejisté době je důležité, aby se zejména firmy bránily šíření nelegálního softwaru, protože pirátství pro ně může mít zničující důsledky. Pirátstvím rovněž trpí tuzemská ekonomika,“ dodal.

Softwarové pirátství v Česku pokleslo od roku 2003 o dva procentní body. „Pokles pirátství je důsledek dobré práce policie a protipirátských kampaní BSA, které se zaměřují zejména na firmy. Zatímco firmy se dlouhodobě samy snaží pirátství potírat, domácí uživatelé rizika plynoucí z užívání nelegálního softwaru stále podceňují a hojně pirátský software užívají. V důsledku toho tuzemská míra pirátství v posledních pěti letech klesá pomaleji,“ komentoval výsledky analýzy společnosti IDC Jan Hlaváč. Míra pirátství v Česku klesla za posledních čtrnáct let o 28 procentních bodů.

Studie zkoumá situaci ve 110 zemích světa a byla provedena nezávisle na BSA respektovanou analytickou společnosti IDC, která se zaměřuje na průzkumy a analýzy v oblasti informačních technologií.

V zemích sousedících s Českou republikou je míra pirátství nejvyšší v Polsku (56 procent) a na Slovensku (43 procent). Naopak sousední Rakousko s 24 procenty a Německo s 27 procenty patří mezi země s nejnižší mírou pirátství na světě. Nejméně pirátského softwaru se užívá ve Spojených státech (20 procent), v Japonsku (21 procent), Lucembursku (21 procent) a na Novém Zélandu (22 procent). V rámci Evropské unie byla nejvyšší míra pirátství zaznamenána v Bulharsku (68 procent), Rumunsku (66 procent) a Řecku (57 procent). Největšího meziročního poklesu pirátství z celosvětového pohledu dosáhlo Rusko, kde míra pirátství klesla o pět procentních bodů na 68 procent. V průběhu šesti let tak míra pirátství v Rusku klesla o 19 procentních bodů.

Softwarového odvětví zaznamenává největší ztráty ve Spojených státech (9,143 miliardy dolarů), Číně (6,677 miliardy dolarů) a Rusku (4,215 miliardy dolarů).

Tématické zařazení:

 » Technika  » Technika